Thi nâng ngạch

Thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

I. MẪU DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

- Tải về tại đây: 

 

II. MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018

 

- Đơn đăng ký dự thi: 

 

- Sơ yếu lý lịch:

+ Công chức : 

 

+ Viên chức : 

 

- Bản nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đăng ký dự thi: 

 

- Các thành phần khác trong hồ sơ tải về tại đây: 

 

Ngày đăng: 30/10/2018
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục