Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ 16, Khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020

 

          Sáng ngày 11/10/2018, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

 

Đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

          Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018; dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018; dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả các tổ công tác Huyện ủy đi dự sinh hoạt với Đảng ủy xã, thị trấn và chi bộ nông thôn quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Trong quý III năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, VH-XH, an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Về sản xuất vụ Mùa được chỉ đạo đúng khung lịch thời vụ, năng suất ước đạt 52,2 tạ/ ha, tăng 7,6% so cùng kỳ. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả; tổng thu NSNN ước đạt trên 634 tỷ đồng (đạt 89% dự toán giao), tổng chi NSNN ước thực hiện trên 423 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa- xã hội, thông tin tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng luật, đúng thẩm quyền. Công tác xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là thực hiện  Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021”. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm, trong quý mở 16 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, các lớp chuyên đề. Trong quý kết nạp được 43 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 58 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra giám sát được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Bộ máy Đảng, đoàn thể, HĐND, UBND các cấp được củng cố, bám sát cơ sở, sâu sát với nhân dân để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ vụ phát triển KT-XH đạt mục tiêu đề ra.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo có hiệu quả các Nghị quyết của TW, của tỉnh. Trong chỉ đạo đã bám sát Nghị quyết, Quy chế làm việc và chương trình công tác, có trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện; tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Trong nửa nhiệm kỳ đã đạt 12/17 chỉ tiêu theo mục tiêu Đại hội, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ (thu nhập bình quân đầu người theo giá trị sản xuất/năm, mức tăng thu ngân sách bình quân, giải quyết việc làm mỗi năm, tỷ lệ thôn làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa, mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ).

 

Đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của quý III

 

Kinh tế tiếp tục phát triển và ổn định, đạt 10/14 tiêu chí kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất vật chất theo giá thực tế năm 2018 ước đạt trên 4.254 tỷ đồng tăng hơn 955 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ phát triển kinh tế trung bình tăng 8,77%. Thu NSNN bình quân  tăng 15,03%, thu ngân sách đến giữa năm 2018 đạt 2.893,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người theo giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 44,65 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 9 triệu so với năm 2015). Cơ sở hạ tầng từng bước được củng cố, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Sản xuất nông nghiệp đạt khá, tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2018 ước đạt 39.192 tấn, bình quân lương thực ước đạt 393,5 kg/ người/ năm. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, ngành Nông- lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,49%; Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 36,85%; Thương mại- dịch vụ chiếm 32,66%.

Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản, xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay có 13/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2019 phấn đấu có 16/16 xã đạt chuẩn NTM và huyện Sông Lô đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thu chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng. Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được tập trung làm tốt quản lý Nhà nước về văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa, các lễ hội truyền thống... Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa hàng năm đều tăng. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tập trung tuyên truyền, đưa tin phán ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được chú trọng tăng cường.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thành Chính- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo kiểm tra giám sát

 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, đảm bảo vững mạnh, toàn diện trên cả 4 lĩnh vực: Tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức. Chú trọng giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ đã mở được 79 lớp bồi dưỡng cho 10.404 học viên là đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị... Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 gắn với Chỉ thị số 05, Đề án số 01 và chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo việc tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch đề ra. Việc đi dự sinh hoạt định kỳ tại cơ sở của tổ công tác được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được tăng cường, công tác dân vận được đẩy mạnh. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và của các ngành luôn đảm bảo hiệu quả, bám sát cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động của quý III và thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý IV năm 2018; đồng thời tập trung làm rõ các nội dung trong dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Sông Lô cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất; tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại 3 xã đăng ký về đích năm 2018 và năm 2019; tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

 

 Lệ Quyên - Hà Minh

 

Ngày đăng: 12/10/2018