Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị chống thất thu ngân sách nhà nước

          Ngày 28/9/2018, tại Hội trường Chi cục Thuế huyện, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị chống thất thu Ngân sách nhà nước (NSNN). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Công an, Đội quản lý thị trường số 6 và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.   

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

          Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thuế huyện Sông Lô đã trình bày kế hoạch thực hiện chống thất thu NSNN trên địa bàn huyện Sông Lô. Theo đó, với mục đích tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý thu thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao thu của tỉnh, huyện năm 2018; Nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành trong huyện đối với công tác thu ngân sách nhà nước; kiểm tra chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, tăng cường quản lý các hộ kinh doanh theo quy định của Luật quản lý thuế; Tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có tham gia sản xuất kinh doanh hiểu rõ các điều Luật được thay đổi của Luật quản lý thuế, để mọi đối tượng nộp thuế chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế của Nhà nước; rà soát thống kê chính xác các đối tượng có tham gia sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, thị trấn. Chống thất thoát trong quản lý thu thuế, đảm bảo công bằng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho NSNN. Thực hiện tốt chính sách đầu tư ưu đãi đối với một số ngành hàng, tạo sự công bằng ổn định cho thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn chống thất thu NSNN huyện Sông Lô.

 

 

Đồng chí Vũ Đình Phú - Chi cục phó Chi cục Thuế trình bày kế hoạch tại hội nghị 

 

          Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn, trình bày đặc điểm tình hình và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chống thất thu NSNN trên phạm vi địa bàn của mỗi địa phương và cùng nhau thảo luận tìm ra những giải pháp hiệu quả để vận dụng vào đặc điểm của từng đơn vị.

 

 

Đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

          Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Cần phải thực hiện công tác chống thất thu thuế đúng quy định của pháp luật thuế một cách khách quan, công bằng. Chống thất thu phải có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, tránh hình thức; Kết hợp đồng bộ với các biện pháp thanh tra, kiểm tra, khảo sát, vận động, đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế kinh doanh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, huy động và đôn đốc các đơn vị cá nhân cố tình nợ đọng thuế phải nộp đầy đủ vào NSNN theo quy định của Luật quản lý thuế, nếu vượt quá thẩm quyền xử lý thì báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo và giải quyết theo đúng quy định và quyền hạn. Để mỗi tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế, tăng nguồn thu cho NSNN.

Ngọc Yến - Thu Hà

Trung tâm Văn hóa,TT,TT huyện

Ngày đăng: 30/09/2018