Thời sự tổng hợp

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021

          Ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Phương Hoa- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Vũ Tuyến- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Bá Hiến- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng 39 đại biểu HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện là kỳ họp với những nội dung quan trọng, nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2018. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm trước cử tri toàn huyện, nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ để bàn và quyết định những nội dung trọng tâm, đảm bảo chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn huyện.

Các vị đại biểu đang lắng nghe báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Sông Lô 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2018 trình tại kỳ họp nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình KT- XH của huyện Sông Lô tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất vật chất đạt 2.175.091 triệu đồng, tốc độ phát triển bình quân 6 tháng đầu năm ước đạt 8,42% so với cùng kỳ: Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 674.223 triệu đồng, tăng 4,75%; ngành công nghiệp - xây dựng và TTCN đạt 899.284 triệu đồng, tăng 13,23%; thương mại- dịch vụ đạt 601.584 triệu đồng, tăng 5,99%.

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm diễn ra trong điều kiện tương đối thuận lợi, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 6.799,22 ha tăng 3,53% so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực ước đạt: 26.154,8 tạ  tăng 9% so cùng kỳ.

Công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các công trình trọng điểm nên đạt hiệu quả cao. Xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý đầu tư, nợ xây dựng cơ bản từng bước được kiểm soát tốt ở cấp xã.

Công tác quản lý nhà nước về văn hoá - xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân có sự chuyển biến rõ nét; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách xã hội, lao động việc làm được quan tâm giải quyết. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng- Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp 

 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện cũng nghiêm túc nhìn nhận những bất cập, tồn tại như: Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chậm hình thành mô hình sản xuất tiêu biểu, việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết chưa được hình thành; thực hiện các tiêu chí về giao thông, thiết chế văn hóa, môi trường, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới còn có những hạn chế; những tồn tại vi phạm về đất đai trước đây vẫn còn tồn tại; công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa nhiều; nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã còn cao; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia chưa đạt so với kế hoạch đề ra; việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm còn những bất cập; tình hình khai thác cát sỏi, các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc, tai nạn giao thông vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

 

Đồng chí Dương Văn Sơn- Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

 

Kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện Sông Lô tập trung vào việc khắc phục những khó khăn, hạn chế và định hướng phát triển KT- XH của huyện trong thời gian tới. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội; đặc biệt là các giải pháp trong sản xuất nông- lâm- thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới, quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, công tác lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội…

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Bùi Văn Thọ- Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện

 

Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đã thông qua 20 báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả công tác của TT HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giám sát của TT HĐND huyện về công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả giám sát về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2016- 2017; báo cáo của TT HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trước kỳ họp thứ 7; thông báo của UB MTTQ huyện và các tổ chức thành viên về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị; báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm năm 2017; báo cáo kết quả giám sát về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm năm 2017; báo cáo về quyết toán thu- chi NSNN ở địa phương năm 2017, báo cáo về thực hiện nhiệm vụ thu- chi NSNN ở địa phương 6 tháng đầu năm 2018 và điều chỉnh dự toán NSNN năm 2018; tờ trình về việc giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND- UBND huyện; tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đối với ông Đỗ Ngọc Cơ nghỉ chờ chế độ hưu; tờ trình của UBND huyện về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo thẩm tra các tờ trình: Giải thể Phòng Y tế, miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô đối với ông Đỗ Ngọc Cơ, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Bùi Văn Thọ- Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo kết quả công tác Toàn án nhân dân huyện; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tờ trình của TT HĐND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; tờ trình của UBND huyện đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 của huyện Sông Lô và 17 xã, thị trấn trên địa bàn; tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh dự toán thu- chi NSNN năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế…

 

Toàn cảnh kỳ họp 

 

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung vào các lĩnh vực: Dồn thửa đổi ruộng; hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khó khăn, vướng mắc và kế hoạch xây dựng bãi rác thải của Thị trấn Tam Sơn; vấn đề ô nhiễm môi trường; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học trên địa bàn huyện; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện Sông Lô.

Lệ Quyên - Hà Minh

Ngày đăng: 11/07/2018
Các tin cùng chuyên mục