Tin Văn hóa xã hội

Chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại huyện Sông Lô

           Sau khi triển khai từ năm 2016 đến nay, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã hưởng ứng tích cực và triển khai Cuộc vận động đồng bộ đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Sông Lô đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước khẳng định là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cuả Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong gần 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khối đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện không ngừng được củng cố và phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận thôn dân cư luôn tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhất là các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động nhằm góp phần “nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội”.

Các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt như các Ban CTMT khu dân cư, các chi hội, chi đoàn, các hội đã tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, tham gia ngày công lao động, hiến kế, hiến đất để hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn về xây dựng NTM như: Hội LHPN đã vận động 39 hộ cán bộ HVPN tự nguyện hiến 370 m2 đất làm đường giao thông nông thôn nội đồng, 44 hộ xây dựng mới tường rào, 39 hộ xây dựng mới hầm biôga, 32 hộ đổ bê tông từ nhà ra ngõ, xây mới 87 nhà tắm, nhà vệ sinh, xây dựng mới 109 nhà kiên cố và có 260 hộ chỉnh trang nhà cửa, … Hội viên CCB đã hiến 9.640 m2 đất các loại, ủng hộ 792,4 triệu đồng, đổ 645 mét đường bê tông; đóng góp 8.902 ngày công tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Hội nông dân các cấp đã tích cực vận động nông dân đóng góp được 1,2 tỷ đồng, 15.520 ngày công lao động, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa và công trình vệ sinh... Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã chủ trì hướng dẫn MTTQ xã Đôn Nhân và xã Đức Bác phát phiếu và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả tổng hợp lấy ý kiến hài lòng của người dân đã đạt quy định tỷ lệ số hộ lấy ý kiến và tỷ lệ số hộ dân hài lòng đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả 11 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới điểm của tỉnh, huyện, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, vận động Nhân dân tham gia chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xây dựng các mô hình về vệ sinh môi trường, mô hình về giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông, công tác an sinh xã hội, xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật... cụ thể trong 03 năm trở lại đây đã xây mới và sửa được 24 nhà Đại đoàn kết với tổng số kinh phí là 1.055 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đã tích cực vận động hỗ trợ xây nhà như nhà Mái ấm tình thương cho đoàn viên hội viên khó khăn... Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã trích 459,2 triệu đồng giúp hộ nghèo phát triển sản suất (Trong đó trích 360 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo mua bò sinh sản, 99,2 triệu hỗ trợ nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm...). Từ các hoạt động trên đã góp phần giúp các hộ nghèo có nơi ăn ở, ổn định cuộc sống, tích cực lao động tăng thu nhập cho gia đình.

Hàng năm, kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các khu dân cư kịp thời biểu dương, khen thưởng, công bố các gia đình văn hóa, phát động thi đua và ký giao ước thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm sau đều cao hơn năm trước, trong năm 2017 toàn huyện 22.912/24.381 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 93,9%, có 19.011 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền (2015 - 2017) chiếm 71,2%; có 162/175 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Từ những kết quả đã đạt được trong Cuộc vận động, đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, sự nhiệt tình hăng say công tác của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân đã góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Để phát huy kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc vận động trong thời gian tới là tiếp tục đoàn kết, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, hỗ trợ những cá nhân, tập thể làm giàu chính đáng. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh hiệu quả bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe Nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Quan tâm đoàn kết bảo vệ môi trường, thường xuyên duy trì, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

Bùi  Thị Vân

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Ngày đăng: 11/06/2018