Tin Văn hóa xã hội

Nâng cao vai trò công tác Đoàn thanh niên trong thời kỳ mới

          Đoàn TNCS là tổ chức chính trị xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn thanh niên bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động do thanh niên và vì thanh niên, do đó có vai trò giáo dục, giúp đỡ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.
           Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước Đoàn thanh niên huyện Sông Lô không ngừng phát triển là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo. Toàn huyện hiện nay có 27 cơ sở Đoàn với hơn 15.000 thanh niên trong độ tuổi. Trong đó thanh niên nông thôn chiếm 75%; thanh niên là công chức, viên chức chiếm 5,5%; thanh niên trường học chiếm 18%; thanh niên lực lượng vũ trang chiếm 1,5%;  là lực lượng lao động chiếm đa số trong huyện, có sức khoẻ, trình độ học vấn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, tích cực lao động sản xuất, xung kích xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào và chương trình hành động của tổ chức Đoàn cùng sức trẻ, tinh thần xung kích sáng tạo của ĐVTN, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào cho đoàn viên thanh niên như: Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tuy nhiên là một huyện miền núi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, do đó việc tuổi trẻ vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình còn gặp không ít khó khăn, trở ngại về trình độ, kiến thức, vốn vay… Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập Nghị quyết được các cấp Đoàn rất quan tâm, qua đây vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị vừa củng cố niềm tin của Đảng cho ĐVTN.  Thời gian qua, toàn huyện đã có hơn 30 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN được học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn, được tham gia các lớp giáo dục chính trị, tư tưởng, hơn 45 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, các hoạt động tuyên truyền pháp luật, thành lập mới và duy trì 42 đội tuyên truyền thanh niên về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai tệ nạn xã hội… 
          Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, BTV Huyện đoàn luôn nêu cao tính chủ động, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động. Từ đó làm cho mỗi ĐVTN nhận thức và hành động đúng đắn hơn. Bên cạnh đó mô hình “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng bình chọn những tấm gương thanh niên tiểu biểu học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được duy trì, công tác bình chọn những dòng nhật ký tiêu biểu và những tấm gương thanh niên làm theo lời Bác luôn được tổ chức thường xuyên. Kết quả 279/279 Chi đoàn duy trì tốt mô hình “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”, 27/27 cơ sở Đoàn và chi đoàn trực mô hình thuộc “Sổ vàng bình chọn những tấm gương thanh niên tiểu biểu học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 97 thanh niên được tuyên dương cấp tỉnh và cấp huyện, hoàn thành 238 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới…
 

 

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện đoàn khánh thành công trình thanh niên

 
          Những năm qua, thế hệ trẻ huyện nhà luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào lập thân, lập nghiệp. Cán bộ, ĐVTN từ huyện đến cơ sở luôn tích cực học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần thường xuyên được tổ chức. Mặt khác, BTV Huyện đoàn tích cực tham mưu với các cấp Ủy Đảng, chính quyền cơ sở và Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện để phát triển kinh tế. Kết quả, đến nay đã có 15/17 cơ sở Đoàn nhận ủy thác vay vốn với 39 tổ TK&VV, dư nợ hơn 39 tỷ đồng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 28 mô hình ĐVTN làm kinh tế giỏi từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm kênh Trung ương đoàn và từ Quỹ tài năng trẻ của Tỉnh… Bên cạnh đó, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 8.000 lượt ĐVTN và đã có hơn 5.500 ĐVTN tìm được việc làm cho thu nhập ổn định, đầu tư 4 điểm vui chơi giải trí cho TTN, bàn giao 01 vườn ươm tri thức, 4 thư viện KTS và 12 điểm trình chiếu phim KHKT do Tỉnh đầu tư. 
          Phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã mang lại dấu ấn đậm nét của thanh niên đối với toàn thể Nhân dân. Thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm nhận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn… các hoạt động đã được tổ chức thường xuyên, liên tục mang tính đổi mới, sáng tạo. Kết quả đạt được đó là: tổ chức ra quân tình nguyện 15 đợt và phối hợp tổ chức hoạt động với 26 đội tình nguyện của các trường ĐH, CĐ với nhiều hình thức phong phú như thăm hỏi tặng quà 2.058 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá trên 250 triệu đồng, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.980 lượt trị giá hơn 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu nhân đạo luôn được cán bộ, ĐVTN nhiệt tình tham gia và hiến được 1.097 đơn vị máu, đăng ký tham gia thực hiện các nội dung trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Vệ sinh môi trường, xây dựng công trình “Ngọn đèn thắp sáng đường làng”, xây dựng các sân thể thao đơn giản tại nhà văn hóa các thôn....
          Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội ngày càng được đẩy mạnh và nâng cao. Toàn huyện có 27 cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc. Công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ luôn được quan tâm. Bên cạnh đó phong trào xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được nâng lên rõ rệt với phong trào xây dựng Chi đoàn “3 tốt”, tích cực tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Kết quả hàng năm có gần 90% cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc đạt vững mạnh. 
          Tuy nhiên, còn một phận thanh niên ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thích hưởng thụ, còn một số ít thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do đoàn viên đi làm ăn xa dài ngày nhiều ... Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn còn thấp so với nhu cầu lao động xã hội, nhất là khu vực nông thôn. Tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp là vấn đề nổi cộm cần quan tâm. 
          Để giải quyết những hạn chế hoạt động của Đoàn và công tác thanh niên nêu trên, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào những vấn đề sau:
          Một là: Tổ chức Đoàn phải làm tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở từ thực tiễn cuộc sống đến với thanh niên.
         Hai là: Tổ chức Đoàn cần tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động, chương trình hành động và việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
          Ba là: Cần đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn, phù hợp với từng điều kiện của địa phương và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.
          Bốn là: Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn.
          Có thể thấy rằng, bằng việc làm thiết thực, tổ chức có hiệu quả các phong trào và chương trình hành động của Đoàn đã góp phần phát huy sức trẻ của ĐVTN trong toàn huyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, ngày càng nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Đoàn.
 
Trần Hồng Phương 
Phó Bí thư Huyện đoàn Sông Lô
Ngày đăng: 11/06/2018