THỜI SỰ TỔNG HỢP

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sông Lô 11/12/2018

Những năm gần đây, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Sông Lô luôn chú trọng các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạn...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Khánh thành Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức 11/12/2018

Ngày 9/12/2018, tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức. Dự lễ, có Tiến sĩ Bùi Hữu D...

TIN KINH TẾ

Sông Lô tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ các công trình trọng điểm 21/11/2018

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH, UBND huyện Sông Lô tích cực chỉ đạo công tác quản lý, đầu tư xâ...