THỜI SỰ TỔNG HỢP

Xã Bạch Lưu chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 25/06/2019

Mùa mưa bão năm 2019 đã đến, mang theo nhiều nỗi lo bởi tình hình thời tiết, thiên tai những năm gần đây ngày càng phức tạp, khó lường. Chính vì vậy việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCT...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thanh cơ sở 25/06/2019

Trong thời đại cuộc sống số, công nghệ thông tin đang có những bước phát triển vượt bậc đã tác động sâu sắc vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội nói chung và đời sống thông tin nói riêng. Càng ngày...

TIN KINH TẾ

Trong 6 tháng đầu năm 2019huyện Sông Lô giải quyết việc làm mới cho trên 1.300 lao động 25/06/2019

Theo thống kê báo cáo của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 1.310 lao động, (đạt 102% so với cùng kỳ và đạt 63,9% kế...

An ninh quốc phòng

Công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện Sông Lô 10/06/2019

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Sông Lô luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ c...