THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 21/08/2019

Sáng 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đ...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô làm theo lời Bác 19/08/2019

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô là chi bộ gồm 2 cơ quan, đơn vị là Phòng Văn hóa- Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao với tổng số 12 đảng viên. Hưởng ứng cuộc vận động...

TIN KINH TẾ

Sông Lô nâng cao thu nhập cho người dân 19/08/2019

Xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Sông Lô đã đưa ra nhiều giải pháp giúp người dân trên địa bàn phá...