CHI TIẾT ALBUM
01
Đồng chí Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
khung cảnh bắn hạ máy bay địch
đội phẫu dã chiến đang cứu chữa thương binh
bí thư trao quà
chu tich trao qua
đại tá đỗ văn quyền phát biểu
Bí thư phát biểu