Gương người tốt việc tốt

Cựu chiến binh xã Nhân Đạo học tập và làm theo gương Bác (29/06/2022)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Đạo, đã tích cực phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, duy trì và thực hiện tốt nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏ...

CCB xã Lãng Công thi đua làm theo lời Bác (15/06/2022)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Hội CCB xã Lãng Công luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả các...

Hội LHPN xã Lãng Công cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực (09/06/2022)

Những năm qua, Hội LHPN xã Lãng Công đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua của hội. Việc học tập và làm theo Bác...

Hội Cựu chiến binh xã Đôn Nhân đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” (19/05/2022)

Phát huy phẩm chất và truyền thống sáng ngời của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Đôn Nhân luôn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọn...

Hội Cựu chiến binh xã Tứ Yên đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác (16/05/2022)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn xã Tứ Yên hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể hội viên bằng n...

Hội Cựu chiến binh xã Đức Bác làm theo lời Bác (15/02/2022)

Phát huy truyền thống anh "Bộ đội cụ Hồ", Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Đức Bác, luôn tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xâ...

Cựu chiến binh xã Đôn Nhân học tập và làm theo Bác (27/01/2022)

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đôn Nhân là một trong những điểm sáng của Hội CCB huyện Sông Lô trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những c...

Chi hội phụ nữ thôn Đá Đen xã Quang Yên: Học Bác bằng những việc làm thiết thực (14/12/2021)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã triển khai nhiều việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua, hoạt động hội. Qua đó, tạo...

Phụ nữ xã Đôn Nhân học và làm theo gương Bác (27/12/2021)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê...

Hội Nông dân xã Đôn Nhân học tập và làm theo Bác (10/12/2021)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, những năm qua, Hội Nông dân xã Đôn Nhân đã tuyên truyền cho các hội viên học và làm theo Bác, được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứn...