Nông thôn mới

Ghi nhận từ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở xã Nhân Đạo (01/10/2015)

Thực hiện kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) của Ban chỉ đạo Huyện Sông Lô,...

Diện mạo Nông thôn mới xã Đồng Quế (29/07/2015)

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Đồng Quế - huyện Sông Lô đã thực sự thay đổi. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên, nhiều công trình được xây dựng v...

(27/07/2015)

...

Nhân Đạo quyết tâm cán đích nông thôn mới (10/06/2015)

Sau hơn 4, năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã giúp xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô có một diên mạo mới, phát triển mọi mặt. Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, xã Nhân Đạo quyết tâm sẽ cán đích nông th...

Ghi nhận từ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở xã Nhân Đạo (01/06/2015)

Thực hiện kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM của Ban chỉ đạo Huyện Sông Lô, thời gian qua, cả hệ thống chính trị Nhân Đạo đang dồn sức, tập trung chỉ đạo toàn dân cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đề ra, đặc biệt là vận động nhâ...

Xã Nhạo sơn – điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường (04/11/2014)

Xác định phát huy hiệu quả khi đưa mô hình HTX, đặc biệt là HTX dịch vụ và bảo vệ môi trường tại các địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng....

Đồng bào dân tộc Dao xã Lãng Công với phong trào xây dựng nông thôn mới (04/11/2014)

Trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao thôn Thành Công, xã Lãng Công đã không ngừng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu và thực sự là điểm sáng trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của huyện...