Tin Văn hóa xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhạo Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới (08/12/2020)

Xã Nhạo Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Sông Lô được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đạt được 19 tiêu chí là rất khó nhưng để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được đòi hỏi sự quy...

Huyện Sông Lô: Hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (08/12/2020)

Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Sông Lô ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo bầu không khí dân chủ trong Nhân dân, xây dựng đời sống văn...

Hội LHPN xã Quang Yên nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (08/12/2020)

Để góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, thay đổi hành vi trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước và biết cách tự bảo vệ mình, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quang Yên (hu...

Huyện Sông Lô nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh (07/12/2020)

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng với sự hình thành và phát triển nhân cách người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng và nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung. Xác định được tầm quan trọng của nhiệm v...

Trường Mầm non Đồng Quế nâng cao chất lượng bán trú cho trẻ (04/12/2020)

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được các trường mầm non đặc biệt quan tâm là thực hiện tốt công tác bán trú bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Chính vì vậy, những năm qua, trường Mầm non Đồng...

Thôn Thắng Lợi (Hải Lựu) lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (04/12/2020)

Trong thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự tạo được chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp dân ở thôn Thắng Lợi, xã Hải Lựu, qua đó góp phần tạo diện mạo địa phương ngày càn...

Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2020 (04/12/2020)

Thực hiện chương trình công tác, trong năm 2020, Trung tâm Văn hóa,Thông tin,Thể thao huyện luôn bám sát các sự kiện quan trọng của tỉnh, huyện và cơ sở, đồng thời luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuyên truyền bằng n...

Trường Mầm non Tân Lập: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (04/12/2020)

Thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", Trường Mầm non Tân Lập đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường giáo dục giúp trẻ có cơ hội học tập, vui chơi phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi và khả năng của trẻ....

Hải Lựu vận động trên 84 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra (04/12/2020)

Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-MTTQ - BTT, ngày 21/10/2020 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô về việc hướng dẫn vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; Công văn số 07-CV/TU, ngày...

Hội LHPN xã Yên Thạch phối hợp với công ty sữa Nestlé tổ hội thảo chuyên đề “Cùng Nestlé cho trẻ vui khỏe hơn” (04/12/2020)

Mới đây, Hội LHPN xã Yên Thạch phối hợp với công ty sữa Nestlé tổ hội thảo chuyên đề “Cùng Nestlé cho trẻ vui khỏe hơn”. Dự hội thảo có đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, lãnh đạo chính quyền địa phương và hội viên phụ nữ xã Yên Thạch....