Tin Văn hóa xã hội

Tân Lập xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp (16/09/2020)

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp là phong trào đã và đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lập tích cực triển khai. Nhờ đó huy động được khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”....

Sông Lô quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao nâng cao thể chất cho người dân (15/09/2020)

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thể dục thể thao luôn được huyện Sông Lô chú trọng quan tâm. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Với việc đa dạng v...

Phụ nữ xã Nhạo Sơn nhân rộng gương điển hình tiên tiến (11/09/2020)

Xã Nhạo Sơn là một xã miền núi của huyện Sông Lô có tổng số diện tích 3,66 km², dân số trên 3 nghìn người. Nhân dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của c...

Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc cấp phát sữa cho trẻ em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sông Lô (11/09/2020)

Sáng ngày 10/09. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô đã cấp phất 229 xuất sữa cho trẻ em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã: Bạch Lưu, Nhạo Sơn ,Yên Thạch, Đức Bác, Tứ Yên...

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Sông Lô (11/09/2020)

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Sông Lô được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo với nhiều nét đổi mới, luôn hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực....

Thanh niên Sông Lô đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua (11/09/2020)

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Sông Lô đã sáng tạo vận dụng, phát động triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội. Nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã phát huy vai trò xung kích,...

Sông Lô thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (09/09/2020)

Sông Lô là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, các cấp, ngành của huyện Sông Lô đã triển khai nhiều chươn...

Sông Lô tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao (09/09/2020)

Thời gian qua, với việc tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay diện mạo nông thôn huyện Sông Lô từng bước đổi thay, các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, đơ...

Huyện Sông Lô chủ động trong công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện (07/09/2020)

Nhằm tăng cường quản lý di tích, đưa các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định, những năm qua, huyện Sông Lô đã chú trọng tăng cường quản lý di tích trên địa bàn....

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Thạch xây dựng tổ chức Hội vững mạnh (07/09/2020)

Để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hàng năm, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Yên Thạch luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên, các Nghị quyết của Đảng ủy xã để xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng tháng, quý, năm và xây dựng các ch...