Tin Văn hóa xã hội

Trạm y tế xã Lãng Công làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân (09/03/2015)

Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, sự nhiệt tình của cán bộ y tế xã, những năm gần đây, Trạm y tế xã Lãng Công đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần giảm tải số bệnh nhân chuyển tuyến và tạo đ...

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2015 (10/03/2015)

Tương truyền, lễ hội Chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Khi nhà Hán xâm lược, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để truyền cho quân sĩ ti...