Thời sự tổng hợp

Sông Lô nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (12/06/2020)

Những năm qua, tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn huyện Sông Lô diễn ra khá phức tạp. Xác định công tác xử lý vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, năm 2020 huyện Sông Lô đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban ch...

Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Nghiệp kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại Như Thụy, Tân Lập và thị trấn Tam Sơn (12/06/2020)

Sáng ngày 12/6, Đoàn công tác do đồng chí Lê Quang Nghiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại xã Như Thụy, Tân Lập và thị trấn Tam Sơn. Cùng đi có thành viên BCĐ phong tr...

Lãnh đạo UBND huyện Sông Lô kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại Lãng Công, Đồng Quế, Phương Khoan (12/06/2020)

Sáng ngày 12/6, đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng cống rãnh nước thải tại các xã Lãng Công, Đồng Quế và Phương Khoan. Cùng đi có các đồng chí là thành viên Ba...

Huyện Sông Lô tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (12/06/2020)

Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Sông Lô quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - TTATXH, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế...

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sông Lô sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng (12/06/2020)

Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sông Lô đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng, góp phần tích cực thực hiện mục t...

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại xã Yên Thạch và Tứ Yên (11/06/2020)

Chiều ngày 11/6, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng cống rãnh nước thải tại xã Yên Thạch và Tứ Yên. Cùng đi có thành viên Ban chỉ đạo xây dựng rãnh nư...

Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, hỗ trợ người dân phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (11/06/2020)

Sáng ngày 11/6, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 2 và số 3 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc tại huyện Sông Lô về việc Kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc chi hỗ trợ theo nghị quyết số 37/NQ-CP ngày...

Trung tâm y tế huyện Sông Lô hướng tới sự hài lòng của người dân (10/06/2020)

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng cao của người dân trên địa bàn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn mà còn đổi mới thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lò...

Lãnh đạo UBND huyện Sông Lô kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại Bạch Lưu, Đôn Nhân, Nhân Đạo (11/06/2020)

Sáng ngày 11/6, đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng cống rãnh nước thải tại các xã Bạch Lưu, Đôn Nhân và Nhân Đạo. Cùng đi có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạ...

Huyện Sông Lô nâng cao chất lượng hoạt động tại các Trạm y tế cơ sở (10/06/2020)

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm y tế cấp xã đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với những địa phương miền núi, vì vậy, trong những năm qua, huyện Sông Lô đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang t...