Thời sự tổng hợp

Xã Đồng Quế tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 (01/06/2015)

Ngày 30/5/2015, Đảng bộ xã Đồng Quế (huyện Sông Lô) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – UVTT Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Sơn – UVTV Huyện ủy, Phó c...

Xã Đôn Nhân tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XX nhiệm kỳ 2015 – 2020 (21/05/2015)

Trong 2 ngày 20 – 21/5/2015, Đảng bộ xã Đôn Nhân (huyện Sông Lô) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Sơn - Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể trê...

Xã Nhân Đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 (25/05/2015)

Mới đây, Đảng ủy xã Nhân Đạo đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có: đồng chí Lê Tiến Anh – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đại diện trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 139 đại bi...

Đảng bộ xã Như Thụy huyện Sông Lô tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 (19/05/2015)

Mới đây, Đảng bộ xã Như Thụy huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đài – TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tr...

Xã Bạch Lưu tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15/05/2015)

Mới đây, xã Bạch Lưu – huyện Sông Lô đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có: đồng chí Nguyễn Xuân Đài- TUV, Bí thư huyện ủy; lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện; đại diện trưởng các ban, ngành, đoàn thể cùng các đảng...

Xã Tứ Yên tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 (11/05/2015)

Mới đây, Đảng ủy xã Tứ Yên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện; đại diện trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đông đủ đại biểu của các chi bộ cơ sở...

Đảng bộ xã Yên Thạch huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 (11/05/2015)

Mới đây, Đảng bộ xã Yên Thạch huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đài – TUV, Bí thư Huyện ủy;...

Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 (09/05/2015)

Mới đây, Đảng bộ Quân sự huyện Sông Lô tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Đức – UV Ban thường vụ, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đài – TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự...

Xã Tân Lập tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020 (09/05/2015)

Trong 2 ngày 8–9/5/2015, Đảng bộ xã Tân Lập (huyện Sông Lô) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;...

Xã Đồng Thịnh tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (24/04/2015)

Sáng ngày 24/4/2015, xã Đồng Thịnh – huyện Sông Lô đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có: đồng chí Nguyễn Xuân Đài- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô;...