Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân (17/06/2020)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn làm hạn chế những hành vi...

Sông Lô bồi dưỡng phổ biến kiến thức pháp luật năm 2020 tại xã Nhạo Sơn (16/06/2020)

Chiều ngày 16/6/2020, Phòng Tư Pháp huyện Sông Lô phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh Vĩnh Phúc và UBND xã Nhạo Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng phổ biến kiến thức pháp luật năm 2020. Dự có đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Sông...

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020 tại xã Cao Phong (17/06/2020)

Chiều ngày 17/6/2020, Sở Tư Pháp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Sông Lô và UBND xã Cao Phong tổ chức Bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020. Dự có lãnh đạo Sở Tư pháp; Phòng tư pháp huyện; Đảng ủy, HĐND,UBND xã; cán bộ, công chức, viên ch...

Hệ thống truyền thanh cơ sở đưa “ý Đảng” đến với “lòng dân” (18/06/2020)

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin quan trọng để truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân....

Phòng Tư pháp huyện Sông Lô tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai tại xã Đồng Thịnh (16/06/2020)

Sáng ngày 16/6, Phòng Tư pháp huyện Sông Lô phối hợp với UBND xã Đồng Thịnh tổ chức lớp bồi dưỡng phổ thức pháp luật về đất đai cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ chuyên môn và Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ...

Xã Bạch Lưu: 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa (16/06/2020)

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Bạch Lưu đã tập trung lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTM. Sau 6 năm thực hiện chương trình, xã Bạch Lưu đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 đúng theo Nghị quyết Đại hội đề ra,...

Xã Bạch Lưu thực hiện tốt công tác Tư pháp, hộ tịch (15/06/2020)

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ...

Giai đoạn 2016-2020, huyện Sông Lô tổ chức gần 2.700 cuộc tiếp xúc cử tri (17/06/2020)

Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Sông Lô được tiến hành thường xuyên, đều đặn và có sự đổi mới. Ủy ban MTTQ phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại bi...

Sông Lô tạo mọi thuận lợi để công dân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính (16/06/2020)

Những năm qua, huyện Sông Lô đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính....

Huyện Sông Lô dự kiến tổ chức 3 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn huyện (15/06/2020)

Những năm gần đây, tình trạng xảy ra tai nạn thương tích ở trẻ em có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho thấy, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có từ 25- 30 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có khoảng 80%...