Tin kinh tế

Như Thụy hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa 2020 (06/07/2020)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua bà con nông dân xã Như Thụy đã tích cực xuống đồng gieo cấy lúa vụ Mùa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ....

Xã Lãng Công gieo cấy vụ mùa năm 2020 (27/06/2020)

Vụ Mùa năm nay, xã Lãng Công gieo cấy hơn 180 ha. Với cơ cấu giống tập trung vào các loại giống chủ đạo cho năng suất cao và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phuơng như: Khang dân, BC15, Thiên ưu 8, DQ 11, Hương thơm 1…...

Quang Yên gieo cấy trên 260 ha lúa vụ mùa năm 2020 (30/06/2020)

Với phương châm tích cực, khẩn trương, hiện nay trên các cánh đồng thuộc địa bàn xã Quang Yên (huyện Sông Lô), bà con đang tập trung máy cày và nhân lực làm đất, cấy lúa vụ mùa năm 2020, đúng khung thời vụ tốt nhất để kịp thời sản xuất vụ đông....

Đồng Quế gieo cấy trên 70% diện tích lúa vụ mùa năm 2020 (26/06/2020)

Đến thời điểm này, xã Đồng Quế cơ bản gieo cấy được 70% diện tích lúa mùa trong khung thời vụ, trong đó hơn 50% diện tích sử dụng giống lúa BC15, Khang Dân 18, số diện tích còn lại chủ yếu gieo cấy một số giống lúa chất lượng cao nằm trong quy hoạch khoan...

Yên Thạch sản xuất vụ mùa 2020 (26/06/2020)

Vụ mùa năm nay, xã Yên Thạch gieo cấy trên 162 ha lúa. Các giống lúa chủ lực được bà con lựa chọn là: Thiên ưu 8, RVT, KD18, BC 15, TH 3-5...

Thương mại dịch vụ, mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Đức Bác (24/06/2020)

Nằm ven bờ Sông Lô, xã Đức Bác có lợi thế trong phát triển kinh tế; có tuyến tỉnh lộ 306 huyết mạch nối trung tâm huyện Lập Thạch với tỉnh Phú Thọ. Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, xác định việc đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ góp phần chuyển dịch c...

Xã Hải Lựu có gần 600 lao động đang làm việc tại nước ngoài (23/06/2020)

Trong những năm qua, xã Hải Lựu đã thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động từ lao động nông nghiệp sang làm việc tại các công ty trong nước để tăng thu nhập. Giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỷ lệ lao đ...

Sông Lô triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 (19/06/2020)

Vụ chiêm xuân năm 2020, huyện Sông Lô gieo cấy diện tích trên 2.900 ha lúa, năng suất đạt trên 58 tạ/ha, hoàn thành kế hoạch đề ra cả về thời vụ và diện tích gieo cấy. Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày nà...

Vụ mùa năm 2020, huyện Sông Lô phấn đấu gieo cấy trên 2300 ha lúa (18/06/2020)

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Sông Lô phấn đấu gieo cấy khoảng trên 2.300 ha lúa. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp & PTNT, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nông dân làm tốt công tác c...

Tân Lập xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa năm 2020 (16/06/2020)

Những ngày này, chúng tôi đến cánh đồng thôn Vân Nhưng- xã Tân Lập ruộng trên, ruộng dưới ruộng nào cũng có người làm, người cày bừa, người tháo nước, người gánh mạ, người cấy lúa… những người nông dân xã Tân Lập đang chăm chỉ bắt đầu gieo cấy vì một vụ m...