Tin kinh tế

Sông Lô gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế (31/08/2020)

Xác định thi đua yêu nước là động lực cho mọi sự phát triển, những năm qua, việc gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Sông Lô đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực, khích lệ tinh thần sáng tạo, hăng say lao động trong quần chúng nhân dân. Từ phong trào thi đua yêu nước,...

Nhân Đạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa (26/08/2020)

Sáng ngày 25/8/2020 Hội nông dân xã Nhân Đạo phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa vụ mùa và một số cây trồng khác cho Bí thư chi bộ, trưởng th...

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa tại xã Nhạo Sơn (25/08/2020)

Nhằm giúp bà con nông dân cách nhận biết các loại sâu bệnh trên cây lúa cũng như cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc BVTV phù hợp, Trong 2 ngày 24-25/8/2020 Hội nông dân xã Nhạo Sơn phối hợp với Trung tâm khuyến n...

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với xã Tứ Yên tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông (25/08/2020)

Trong 2 ngày 24-25/8/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với xã UBND xã Tứ Yên tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Nông dân Yên Thạch chăm sóc lúa vụ Mùa năm 2020 (12/08/2020)

Để đảm bảo đạt năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa 2020, sau khi gieo cấy xong, bà con nông dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô đã tích cực thăm đồng chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Nhờ có sự chủ động đó mà diện tích lúa Mùa của x...

Hiệu quả từ mô hình kinh tế hộ (10/08/2020)

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Sông Lô đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ cho hiệu quả cao. Với sự cần cù chịu khó, biết phát huy lợi thế và khéo lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... các hộ gia đình này đã t...

Bà con nông dân xã Hải Lựu chăm sóc lúa mùa (31/07/2020)

Vụ mùa năm 2020, xã Hải Lựu gieo cấy trên 200 ha, với các giống lúa chủ lực như: BC 15, Thiên Ưu 8, DT 39 Quế Lâm… Ngay sau khi kết thúc gieo cấy, xã Hải Lựu đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã và các thôn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con chăm sóc lúa....

Sông Lô chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020 (31/07/2020)

Hiện nay, toàn bộ diện tích 2.300 ha lúa vụ Mùa của huyện Sông Lô đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ. Thời tiết từ đầu vụ đến nay nắng nóng kéo dài, ít mưa gây hạn cục bộ một số diện tích nên ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh của cây lúa. Theo dự báo thời tiết t...

Hội nông dân xã Nhân Đạo thực hiện tốt công tác Hội và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế (25/07/2020)

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Nhân Đạo đã bám sát vào sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Sông Lô, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, cùng với việc củng cố xâ...

Hội Nông dân xã Quang Yên hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế (16/07/2020)

Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Quang Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; thực hiện có hiệu quả các...