Tin kinh tế

Xây dựng thành công sản phẩm chủ lực ở Đôn Nhân (16/09/2020)

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đóng vai trò quan trọng giúp thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong đó, để khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao thu nhập thì xây dựng sản phẩm chủ lực là một trong nhiệm vụ cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp...

Đồng Quế thu hoạch 130 ha lúa mùa (16/09/2020)

Theo kế hoạch vụ lúa mùa toàn xã đã gieo cấy trên 140ha, trong đó 130ha lúa mùa và 12ha lúa mùa Bao thai muộn, với các giống lúa chủ yếu như BC15, Dự hương 8, Sơn Lâm 2, VNL20, Thái Bắc 1789, Khang dân 18… Hiện tại đã bước vào vụ thu hoạch do lúa trên địa...

Đức Bác tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông (14/09/2020)

Nhằm giúp bà con nông dân cách nhận biết các loại sâu bệnh trên cây lúa cũng như cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc BVTV phù hợp, Sáng ngày 12/9/2020, Hội nông dân xã Đức Bác phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉ...

Phương Khoan thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông năm 2020 (14/09/2020)

Với phương châm tích cực, chủ động trong sản xuất vụ đông năm 2020 theo đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Phương Khoan đang t...

Tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân xã Yên Thạch (14/09/2020)

Sáng ngày 11/9/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Yên Thạch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông năm 2020 cho bà con nông dân trên địa bàn xã...

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Phương Khoan (11/09/2020)

Trong 2 ngày 11, 12/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Phương Khoan tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Huyện Sông Lô phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH (09/09/2020)

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân....

Tân Lập chủ động thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (09/09/2020)

Vụ Mùa năm nay xã Tân Lập gieo cấy gần 200ha, triển khai với các giống lúa chủ lực như: X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33 và một số giống lúa lai khác. Đây đều là các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ...

Tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho các hộ chăn nuôi bò xã Cao Phong (04/09/2020)

Sáng ngày 4/9, Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô phối hợp với Trạm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho một số hộ chăn nuôi bò trên địa bàn xã Cao Phong....

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Như Thụy và Cao Phong (28/08/2020)

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Như Thụy và UBND xã Cao Phong tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....