Tin kinh tế

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Phương Khoan (11/09/2020)

Trong 2 ngày 11, 12/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Phương Khoan tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Huyện Sông Lô phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH (09/09/2020)

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân....

Tân Lập chủ động thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (09/09/2020)

Vụ Mùa năm nay xã Tân Lập gieo cấy gần 200ha, triển khai với các giống lúa chủ lực như: X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33 và một số giống lúa lai khác. Đây đều là các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ...

Tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho các hộ chăn nuôi bò xã Cao Phong (04/09/2020)

Sáng ngày 4/9, Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô phối hợp với Trạm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho một số hộ chăn nuôi bò trên địa bàn xã Cao Phong....

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Như Thụy và Cao Phong (28/08/2020)

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Như Thụy và UBND xã Cao Phong tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Sông Lô gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế (31/08/2020)

Xác định thi đua yêu nước là động lực cho mọi sự phát triển, những năm qua, việc gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Sông Lô đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực, khích lệ tinh thần sáng tạo, hăng say lao động trong quần ch...

Nhân Đạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa (26/08/2020)

Sáng ngày 25/8/2020 Hội nông dân xã Nhân Đạo phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa vụ mùa và một số cây trồng khác cho Bí thư chi bộ, trưởng th...

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa tại xã Nhạo Sơn (25/08/2020)

Nhằm giúp bà con nông dân cách nhận biết các loại sâu bệnh trên cây lúa cũng như cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc BVTV phù hợp, Trong 2 ngày 24-25/8/2020 Hội nông dân xã Nhạo Sơn phối hợp với Trung tâm khuyến n...

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với xã Tứ Yên tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông (25/08/2020)

Trong 2 ngày 24-25/8/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với xã UBND xã Tứ Yên tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Nông dân Yên Thạch chăm sóc lúa vụ Mùa năm 2020 (12/08/2020)

Để đảm bảo đạt năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa 2020, sau khi gieo cấy xong, bà con nông dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô đã tích cực thăm đồng chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Nhờ có sự chủ động đó mà diện tích lúa Mùa của x...