Tin kinh tế

Xã Tứ Yên tập trung phát triển chăn nuôi (01/10/2020)

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác lợi thế về đất đai, nguồn lao động, xã Tứ Yên (huyện Sông Lô) đã tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân....

Đức Bác triển vọng phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa cây cảnh (29/09/2020)

Nhờ chủ động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh, nghề trồng hoa ở Đức Bác đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm...

Bà con nông dân xã Lãng Công thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (28/09/2020)

Vụ Mùa năm 2020, nhân dân xã Lãng Công gieo cấy hơn 180 ha lúa. Hiện nay, nhiều diện tích lúa trên các cánh đồng của xã Lãng Công đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong xã đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích...

Bà con nông dân xã Bạch Lưu thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (24/09/2020)

Hiện nay diện tích lúa mùa tại xã Bạch Lưu đã bắt đầu chín, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Bạch Lưu đang tập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất....

Yên Thạch tập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 (24/09/2020)

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vụ đông năm 2020, những ngày này, cùng với nông dân trên địa bàn huyện, bà con nông dân xã Yên Thạch đang tập trung xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất để gieo trồng cây vụ đô...

Xây dựng thành công sản phẩm chủ lực ở Đôn Nhân (16/09/2020)

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đóng vai trò quan trọng giúp thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong đó, để khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao thu nhập thì xây dựng sản phẩm chủ lực là một trong...

Đồng Quế thu hoạch 130 ha lúa mùa (16/09/2020)

Theo kế hoạch vụ lúa mùa toàn xã đã gieo cấy trên 140ha, trong đó 130ha lúa mùa và 12ha lúa mùa Bao thai muộn, với các giống lúa chủ yếu như BC15, Dự hương 8, Sơn Lâm 2, VNL20, Thái Bắc 1789, Khang dân 18… Hiện tại đã bước vào vụ thu hoạch do lúa trên địa...

Đức Bác tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông (14/09/2020)

Nhằm giúp bà con nông dân cách nhận biết các loại sâu bệnh trên cây lúa cũng như cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc BVTV phù hợp, Sáng ngày 12/9/2020, Hội nông dân xã Đức Bác phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉ...

Phương Khoan thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông năm 2020 (14/09/2020)

Với phương châm tích cực, chủ động trong sản xuất vụ đông năm 2020 theo đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Phương Khoan đang t...

Tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân xã Yên Thạch (14/09/2020)

Sáng ngày 11/9/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Yên Thạch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông năm 2020 cho bà con nông dân trên địa bàn xã...