Tin kinh tế

Diện mạo mới Tân Lập (13/04/2020)

Xã Tân Lập (Sông Lô) đã và đang có những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét, nông nghiệp duy trì ổn định; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển; nhiều lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp; hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư với quy mô lớn; diện tích cây lâm nghiệp phát triển...

Chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng - trỗ bông (04/04/2020)

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Sông Lô gieo cấy khoảng 2.900 ha với những giống lúa như : Thiên ưu 8, X21, NX30, RVT, TBR225... Đến thời điểm này, hầu hết lúa xuân trên địa bàn huyện trong giai đoạn làm đòng đến đến trỗ bông. Nông dân các địa phương đang tí...

Tân Lập tích cực chăm sóc lúa vụ Xuân năm 2020 (24/02/2020)

Bước vào vụ Xuân năm nay, trước những diễn biến phức tạp về thời tiết, Cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập chỉ đạo các thôn dân cư, nhân dân tích cực chăm sóc lúa, phấn đấu đạt năng suất cao hơn sau mỗi mùa vụ....

Ghi nhận từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế ở Hội phụ nữ xã Bạch Lưu (18/11/2019)

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được chị em trong Hội Phụ nữ xã Bạch Lưu huyện Sông Lô đồng tình hưởng ứng. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra các g...

Huyện Sông Lô quan quan tâm sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản (15/11/2019)

Sông Lô là huyện nông nghiệp, dân số tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong 10 năm qua, sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu và được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng...

Sông Lô quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp- làng nghề (01/11/2019)

Hiện nay trên địa bàn huyện Sông Lô có gần 1.999 cơ sở thuộc các hộ cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và 02 làng nghề truyền thống. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô đã tích cực triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ...

Lãng Công sau 10 năm phát triển kinh tế- xã hội (24/10/2019)

Những năm qua, trước những thời cơ thuận lợi, khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự điều hành của Đảng ủy, UBND xã Lãng Công cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế xã...

Xuất khẩu lao động – Hướng đi hiệu quả trong giảm nghèo bền vững (10/10/2019)

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được điều này, những năm qua, hu...

Xã Lãng Công hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa năm 2019 (25/09/2019)

Vụ mùa năm 2019, xã Lãng Công gieo cấy hơn 184 ha lúa, trong đó chủ yếu là giống lúa BC 15, LTH 31, giống mới HDT 10 được trình diễn thử nghiệm ở 3 thôn với diện tích 20 ha. Nhờ đổi mới cơ cấu giống lúa, bám sát kế hoạch sản xuất, làm tốt các khâu dịch vụ...

Nghề may gia công tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn ở Quang Yên (09/10/2019)

Quang Yên vốn là xã thuần nông, nằm ở cuối cùng phía Tây bắc của huyện Sông Lô. Trước đây, địa phương này có rất nhiều phụ nữ phải rời quê tìm kiếm công việc ở các khu công nghiệp của tỉnh, thành phố khác vì thu nhập từ nghề nông thấp, lại bếp bênh. Nhưng...