Tin kinh tế

Xã Tứ Yên 6 tháng đầu năm 2021 giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 14 tỷ đồng (17/09/2021)

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhưng nhờ tập trung phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại nên 6 tháng đầu năm 2021, giá trị ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên toàn xã ước đạt 14,5 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch....

Xã Phương Khoan tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa (17/09/2021)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân xã Phương Khoan đang tập trung xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó nhằm phòng tránh mưa lũ có thể...

Huyện Sông Lô tập trung thu hoạch lúa Mùa, triên khai sản xuất vụ Đông năm 2021 (14/09/2021)

Những ngày này, bà con nông dân huyện Sông Lô đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng để thu hoạch lúa vụ Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021. Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó nhằm phòng tránh...

Nhạo Sơn thu hoạch lúa vụ Mùa 2021 (14/09/2021)

Nhờ chủ động được các khâu trong sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này bà con nông dân trên địa bàn xã Nhạo Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Mùa....

Hội LHPN xã Quang Yên với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế (12/09/2021)

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quang Yên (huyện Sông Lô) thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay và hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống....

Bà con nông dân xã Tân Lập thu hoạch lúa vụ mùa 2021 (08/09/2021)

Xác định được tầm quan trọng trong sản xuất cây trồng vụ đông, những ngày này cùng với bà con nông dân xã Tân Lập đã chủ động thu hoạch trà mùa sớm để sản xuất cây trồng vụ đông....

Ổn định sản xuất và cuộc sống nhân dân trong thời gian phòng dịch bệnh Covid-19 (23/08/2021)

Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân có nhiều biến động. Tuy nhiên, tại huyện Sông Lô các địa phương có làng nghề hoặc các công ty có việc làm tại chỗ vẫn duy trì lao động sản xuất đi đôi với thực hiện các...

Sông Lô nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản (12/08/2021)

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sông Lô gặp không ít khó khăn nhưng huyện đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đã có nhiều...

Hạt kiểm lâm huyện Sông Lô làm tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng (11/08/2021)

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô đã tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền các xã,...

Hội LHPN xã Tứ Yên với việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (03/08/2021)

Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN xã Tứ Yên luôn...