Tin kinh tế

Năm 2021 tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ xã Tứ Yên đạt 133% kế hoạch (22/01/2022)

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ xã Tứ Yên đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ, thương...

Năm 2021: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt xã Quang Yên đạt hơn 2.733 tấn (21/01/2022)

Theo báo cáo của UBND xã Quang Yên, trong năm 2021 tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt hơn 640 ha; trong đó diện tích gieo cấy lúa hơn 463 ha. Năng suất bình quân ước đạt 5,3 tấn/ha tăng so v...

Nông dân xã Quang Yên xuống đồng gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân năm 2022 (20/01/2022)

Hiện nay, nông dân xã Quang Yên đang tập tập mọi nguồn lực đồng loạt xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa chiêm xuân đảm bảo kịp thời vụ, với quyết tâm giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng....

Bà con nông dân xã Lãng Công tập trung gieo cấy lúa chiêm xuân năm 2022 (21/01/2022)

Xác định gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ là rất cần thiết ảnh hưởng đến năng suất lúa, do đó xã Lãng Công đã tích cực vận động nhân dân gieo mạ, tập chung làm đất để bảo đảm tiến độ gieo cấy. Những ngày này, mặc dù thời tiết trên địa bàn mưa lạnh nhiề...

Nông dân xã Tứ Yên khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa chiêm xuân (18/01/2022)

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, bà con nông dân xã Tứ Yên đang khẩn trương bắt tay vào sản xuất lúa chiêm xuân năm 2021, đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ....

Bạch Lưu tập trung nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng (17/01/2022)

Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã Bạch Lưu, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, lựa chọn các loại giống có năng suất, chất lượng cao để tăng thu nhập; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trồng trọt cho thu nhập cao. Đây là kết quả...

Phương Khoan tích cực chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân 2022 (17/01/2022)

Những ngày này mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng bà con nông dân trên địa bàn xã Phương Khoan đã tích cực xuống đồng tập trung làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ lúa chiêm xuân 2022 cho kịp thời vụ....

Đôn Nhân chuẩn bị sản xuất vụ Chiêm xuân 2022 (17/01/2022)

Hiện nay, cùng với các địa phương trong huyện, bà con nông dân xã Đôn Nhân đang tập trung ra đồng làm đất để kịp gieo trồng đúng lịch thời vụ Chiêm Xuân 2022....

Năm 2021 ngành chăn nuôi xã Tứ Yên đạt 116,6% so với kế hoạch (17/01/2022)

Trong những năm gần đây, bộ mặt của của xã Tứ Yên đã có nhiều khởi sắc nhờ vào chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con....

Vụ chiêm xuân 2021, huyện Sông Lô gieo cấy lúa đạt 100,40% kế hoạch (12/01/2022)

Vụ chiêm xuân 2021, huyện Sông Lô gieo cấy lúa đạt trên 2.911ha, đạt 100,40% kế hoạch, tăng 1,69ha so với cùng kỳ....