• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

HƯỚNG TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sông Lô đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp 08/04/2021

Thời gian này, công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cấp, các ngành và địa phương huyện Sông Lô thực hiện một cách tích cực. Việc đảm bảo tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu c...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Xã Yên Thạch ra quân huấn luyện dân quân năm 2021 08/04/2021

Ngày 07/4, Ban chỉ huy quân sự xã Yên Thạch đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021. Tham dự buổi Lễ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và các cá...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thầy thuốc ưu tú tận tụy với nghề 24/11/2020

Với hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế ở nhiều cương vị khác nhau, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phan Kim Trọng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô. Nhiều năm l...