• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị UBND huyện Sông Lô triển khai công tác tháng 9 năm 2019 17/09/2019

Sáng ngày 11/9/2019, UBND huyện Sông Lô tổ chức phiên họp tháng 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 8 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự và chỉ...

TIN KINH TẾ

Sông Lô đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng 04/09/2019

Là một huyện miền núi, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. những năm qua, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Với việc áp dụng...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện đoàn Sông Lô ra quân “Ngày chủ nhật xanh” 09/09/2019

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; BTV Huyện đoàn Sông Lô đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” v...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Cao Phong đấu tranh với “Tín dụng đen” 06/09/2019

“Tín dụng đen” đã không còn xa lại đối với người dân và hệ quả của “Tín dụng đen” làm phát sinh các loại hình tội phạm gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Điều dễ dàng nhận thấy dấu hiệu “Tín dụng...

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT 03/09/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển...