• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Huyện Sông Lô tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 08/07/2018

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt phổ biến từ 38- 40 độ C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp như hiện...