• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phiên bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2020-2025 07/08/2020

Đại hội đã nghe đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện Sông Lô khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp này, BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm...

TIN KINH TẾ

Sông Lô tập trung phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 19/11/2020

Thời gian gần đây, nghề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở huyện Sông Lô không ngừng được mở rộng và đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Công an huyện Sông Lô đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy 27/11/2020

Với quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, từng bước loại bỏ ma túy ra khỏi địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, thời gian qua, Công an huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ các biện pháp n...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thầy thuốc ưu tú tận tụy với nghề 24/11/2020

Với hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế ở nhiều cương vị khác nhau, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phan Kim Trọng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô. Nhiều năm l...