• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hải Lựu tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 27/02/2021

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là những chủng vius mới đã xuất hiện với khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. Trên địa bàn huy...

TIN KINH TẾ

Xã Lãng Công quan tâm công tác khuyến nông 27/02/2021

Theo số liệu năm 2020, xã Lãng Công có diện tích đất gieo trồng 510 ha. Hàng năm, sản xuất nông nghiệp đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất tại địa phuơng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trê...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hải Lựu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 27/02/2021

Tuyển quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, mà còn xây dựng lực lượng dân quân tự...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thầy thuốc ưu tú tận tụy với nghề 24/11/2020

Với hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế ở nhiều cương vị khác nhau, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phan Kim Trọng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô. Nhiều năm l...