• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Năm 2021 tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ xã Tứ Yên đạt 133% kế hoạch 22/01/2022

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ xã Tứ Yên đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công n...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Xã Đôn Nhân tổ chức Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022 26/01/2022

Sáng 25/01, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đôn Nhân (huyện Sông Lô) tổ chức Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Ban CHQS huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; các...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Phụ nữ xã Đôn Nhân học và làm theo gương Bác 27/12/2021

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã có nhiều việc làm thiết...