• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, PHƯỜNG
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phụ nữ Đức Bác với mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” 18/10/2017

Những năm qua, Hội LHPN xã Đức Bác (Sông Lô) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm phát huy mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống, đảm bảo an toàn vệ...

TIN KINH TẾ

Bà con nông dân xã Yên Thạch thu hoạch vụ mùa năm 2017 16/09/2017

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 10, hiện nay xã Yên Thạch- huyện Sông Lô đang tập trung thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhằm gi...

AN NINH QUỐC PHÒNG

Dấu ấn từ phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô giai đoạn 2012 - 2017 16/10/2017

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Người cũng chỉ ra rằng “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho...