• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

THỜI SỰ TỔNG HỢP

Sông Lô tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 18/12/2017

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Sông Lô thường xuyên được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đề cao trách nhiệm, c...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bảo tồn và phát huy làn điệu hát giao duyên của dân tộc Dao 18/12/2017

Với giai điệu trầm, da diết, những lời ca ngọt ngào, sâu sắc, điệu hát giao duyên của đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô) đã gắn kết nhiều cặp uyên ương nên duyên chồng vợ....

TIN KINH TẾ

Nâng cao tiêu chí thu nhập ở huyện miền núi 24/11/2017

Được xác định là tiêu chí cốt lõi trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm qua, Sông Lô luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá...

AN NINH QUỐC PHÒNG

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2018 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sông Lô 16/11/2017

Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2018 được thuận lợi, đúng luật, an toàn và chu đáo. Ngày 13/11/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tri...