Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ người dân Sông Lô đang lao động và học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 của UB MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô

Kính gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm và nhân dân huyện Sông Lô.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc  về công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh covid-19 huyện Sông Lô.

Thời gian qua, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Hiện nay, Đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành đã phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ. Biến thể Covid-19 cực kỳ nguy hiểm với tốc độ lây lan rất nhanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn huyện Sông Lô với truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” và trách nhiệm cộng đồng, hãy tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện, hỗ trợ người dân Sông Lô đang lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, góp phần đảm bảo và ổn định về đời sống, tinh thần, giúp công dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Chúng tôi trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự  quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trong các đợt vận động trước đây và sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban MTTQVN huyện Sông Lô.

- Điện thoại liên hệ: 02113 638 487-  Số Di động: 0386 185 535 (Đồng chí Trịnh Thị Bình- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện).

- Tài khoản số: 2805 999 565 999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật xin được tiếp nhận tại trụ sở Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô.

Xin trân trọng cảm ơn !

Sông Lô, ngày 16 tháng 8 năm 2021

TM.BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

           


 

Trịnh Thị Bình

Ngày đăng: 17/08/2021