Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh Covid- 19

1. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: 19003228 hoặc 19009095  

2. Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965.071.010 hoặc 0966 881 717  

3. Số điện thoại của Trung tâm Y tế huyện Sông Lô: 0968 535 320 hoặc 0964.841.010 

4. Số điện thoại của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 huyện: 0966 759 989

5. Danh sách các cơ sở  y tế trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc có khả năng thu dung và điều trị bệnh Viêm phổi do virus Covid-19 gây ra:

 


 


Ngày đăng: 21/07/2021
Các tin cùng chuyên mục