Văn bản chỉ đạo của tỉnh

Văn bản chỉ đạo của tỉnh về thủ tục hành chính năm 2019

 1. Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

 2. Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 4. Công văn về việc giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thủ tục hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

 5. Công văn về việc triển khai thí điểm không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công

 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá công tác, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ rà soát, đơn giản hóa chế độ Báo cáo cơ quan thủ tục hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 7. Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2021

 8. Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại Hội nghị sơ kết sáu tháng tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 9. Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 10. Công văn về việc chấn chỉnh công tác tiếp dân

 11. Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

 12. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

 13. Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubenlla cho trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2018-2019

 14. Quyết định của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 15. Quyết định về việc ban hành Quy định bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

 16. Công văn về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke

 17. Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu xuân 2019

 18. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

 19. Quyết định của UBND tỉnh quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh

 20. Công văn của UBND về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở khách, xe hợp đồng đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn tỉnh

 21. Công văn của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ đài phát thanh, số hóa truyền hình cấp huyện

 22. Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ,“tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh

 23. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019

 24. Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 25. Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo ANTT, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

 26. Quyết định của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về lập, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 27. Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 28. Quyết định của UBND tỉnh về ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020

 29. Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

 30. Kế hoạch của UBND tỉnh về việc ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 31. Công văn của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại điểm mỏ xã Đôn Nhân huyện Sông Lô của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Vĩnh Phúc

 32. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hoạt động đầu tư, mua sắm bằng vốn ngân sách nhà

 33. Quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

 34. Quy định thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 35. Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)

 36. Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 37. Về việc Ban hành Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 38. Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 39. Về việc tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 40. Về ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 41.  Về ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 42. Về ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 16/10/2019
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục