Báo cáo - Thống kê

Báo cáo - Thống kê năm 2018

1. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Sông Lô và phương án xử lý trong thời gian tới.

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng ruộng trên địa bàn huyện Sông Lô tính đến ngày 31/3/2018.

3. Báo cáo kết quả rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

4. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03, kế hoạch trọng tâm tháng 4 năm 2018

5. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04, kế hoạch trọng tâm tháng 5 năm 2018

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018.

7. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

8. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

9. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

10. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

11. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự; hành chính 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018.

12. Báo cáo kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

13. Báo cáo công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

14. Báo cáo kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sông Lô trong 2 năm 2016-2017.

15. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện.

16. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6 

17. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch trọng tâm tháng 8 năm 2018

18. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kế hoạch trọng tâm tháng 9 năm 2018

19. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh từ 1/1/2017 đến 15/7/2018

20. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

21. Báo cáo kết quả hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Sông Lô từ năm 2017 đến tháng  8 năm 2018.

22. Báo cáo sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNT; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018- 2020

23. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động các hợp tác xã năm 2018

24. Báo cáo kết quả thực hiện giao đất dịch vụ và xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai

25. Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã chưa đạt chuẩn 

 

Ngày đăng: 23/10/2018
Các tin cùng chuyên mục