Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Lao động thương binh và xã hội
Tên thủ tục
Giải quyết chế độ cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy Chứng tử.

- Biên bản họp gia đình (nếu có)

- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

 Không quy định

 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã

 

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Bản khai hưởng tuất - NCC

(Mẫu 12-TT1; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính